Αυτόματη προώθηση κλήσεων

104. Δέον όπως παρέχεται σε συνδρομητές ατελώς και με απλά μέσα, η δυνατότητα να σταματούν την αυτόματη προώθηση κλήσεων στην τερματική συσκευή τους από τρίτους.