Ώρες ψηφοφορίας

23Α. Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 6.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12.00 μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ.