Άρση ασυλίας και εκλογική αίτηση

27Α. Σε σχέση με την άρση της ασυλίας μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εκλέγεται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και σε σχέση με την καταχώριση Εκλογικής Αίτησης αναφορικά με το δικαίωμα προσώπου να γίνει ή να παραμείνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις που ισχύουν για τους βουλευτές.