Αδικήματα και ποινές

28.-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των εκλογικών νόμων:

Νοείται ότι η παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, δεν επισύρει οποιαδήποτε ποινή.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο επιχειρεί να ασκήσει, ή ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στη Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος κατά τις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.