Εκλογική περιφέρεια

3. Για τους σκοπούς των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.