Διεξαγωγή των εκλογών

23. Για τη διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κατ’ αναλογία, οι αντίστοιχες διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου.