Τέλεση γάμου κατά παράβαση του παρόντος Νόμου

33. Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, ο οποίος τελεί γάμο εν γνώσει του ότι οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου δεν τηρήθηκε, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.