Διακριτική ένδειξη

24. Εάν τα προϊόντα ημιαγωγών που κατασκευάζονται με τη χρησιμοποίηση προστατευόμενων τοπογραφιών φέρουν διακριτική ένδειξη, η ένδειξη αυτή θα είναι ένα κεφαλαίο Τ ως εξής: Τ, «Τ», [Τ], (Τ), Τ* ή