Ψευδείς λογαριασμοί

213. Όποιος εν γνώσει εκδίδει ή οπωσδήποτε μετέχει στην έκδοση ή υπογράφει λογαριασμό, ισολογισμό, οικονομική κατάσταση ή άλλο έγγραφο, του οποίου η έκδοση προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, ψευδές, παραπλανητικό ή απατηλό, ως προς ουσιώδες του στοιχείο, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.