Προοίμιο

Για σκοπούς θέσπισης νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις βασικές απαιτήσεις, τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με αυτές και τη σήμανση που οφείλουν να πληρούν και φέρουν, προϊόντα τα οποία καθορίζονται εκάστοτε με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες θα μεταφέρονται με δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: