Αρμοδιότητες Αρχής Διαπίστευσης Ασφάλειας

6. Το Υπουργείο Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΥΠΑΜ/ ΓΕΕΦ) ορίζεται ως η Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συγκροτεί κατά περίπτωση επιτροπές για τη διαπίστευση των «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και ειδικότερα, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» εντός του επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος, με την πολιτική ασφαλείας του Συμβουλίου.