Προσάρτημα 2

Προσάρτημα  2

 

Πίνακας των εθνικών διαβαθμίσεων ασφάλειας

 

Διαβάθμιση EΕ Très secret UE/ EU TOP SECRET Secret UE Confidentiel UE Restreint UE
Διαβάθμιση NATO (1)
Διαβάθμιση WEU Focal Top Secret WEU Secret WEU Confidentia WEU Restricted
Γερμανία STRENG GEHEIM GEHEIM VS(2) — VERTRAULICH VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Αυστρία Streng Geheim Geheim Vertraulich Eingeschränkt
Βέλγιο Très Secret Zeer Geheim Secret Geheum Confidentiel Vertrouwelijk Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding
Δανία Yderst Hemmeligt Hemmeligt Fortroligt Til Tjenestebrug
Ισπανία Secreto Reservado Confidencial Difusion limitada
Φινλανδία Erittain salainen Erittàin salainen Salainen Luottamuksellinen
Γαλλία Très Secret Défense (3) Secret Defense Confidentiel Défense Diffusion restreinte
Ελλάδα Άκρως Απόρρητο Απόρρητο Εμπιστευτικό Περιορισμένης χρήσης
Ιρλανδία Top Secret Secret Confidential Restricted
Ιταλία Segretissimo Segreto Riservatissimo Riservato
Λουξεμβούργο Très Secret Secret Confidentiel Diffusion restreinte
Κάτω Χώρες STG Zeer Geheim STG Geheim STG Confidentieel
Πορτογαλία Muito Secreto Secreto Confidencial Reservado
Ηνωμένο Βασίλειο Top Secret Secret Confidential Restricted
Σουηδία Kvalificerat hemlig hemlig hemlig
(1) NATO, η αντιστοιχία με τα επίπεδα  διαβάθμισης του NATO θα καθοριστεί κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO
(2) Γερμανία VS = Verschlusssache.
(3) Γαλλία, η διαβάθμιση «Très Secret Defense», η οποία καλύπτει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, μπορεί να αλλάξει μόνο με την έγκριση του Πρωθυπουργού