Προσάρτημα 1

Προσάρτημα 1

 

Κατάλογος τον εθνικών αρχών ασφάλειας

 

 

ΒΕΛΓΙΟ

 

Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement

Direction de la sécurité — A 01

Rue des Petits Cannes, 15

B-1000 Bruxelles

Τηλέφωνο: 32-2-501 85 14

Φας 32-2-501 80 58

Τέλεξ. 21376

Τηλεγραφική διεύθυνση: Direction de Sécunté A01 — MINAFET

 

ΔΑΝΙΑ

 

Politiets Efterretningstjeneste

Borups Alle 266

DK-2400 Copenhagen NV

Τηλέφωνο: 45 33 14 88 88

Φαξ: 45 38 19 07 05

 

Forsvarsministeriet

Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet 30

DK-2100 Copenhagen Ø

Τηλέφωνο 45 33 32 55 66

Φαξ: 45 33 93 13 20

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Bundesministenum des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101D

D-10559 Berlin

Τηλέφωνο 49-30-39 81 15 28

Φαξ: 49-30-39 81 16 10

 

 

ΕΛΛΑΣ

 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΥΣΠ - B' Κλάδος)

Γραφείο Ασφάλειας

ΣΤΤ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα. 00 30-1-655 22 03 (ώρες γραφείου)

00 30-1-655 22 05 (εικοσιτετράωρο)

Φαξ           00 30-1-642 69 40

 

Hellenic National Defence

General Staff (HNDGS)

Intelligence Branch/Security

(INT. BR./SEC)

STG 1020, Holargos — Athens

Greece

Telephone. 00 30-1-655 22 03 (office hours)

00 30-1-655 22 05 (24 hours)

Fax:          00 30-1-642 69 40

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

Autoridad Nacional de Segundad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera Nacional Radial VI, km 8,500

E-28023 Madnd

Τηλέφωνο 34-91-372 57 07

Φαξ  34-91-372 58 08

E-mail: nsa-sp@areatec.com

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

 

Secrétariat général de la Défense Nationale

Service de Sécurité de Défense (SGDN/SSD)

51 Boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Τηλέφωνο: 33-0-144 18 81 80

Φαξ. 33-0-144 18 82 00

Τέλεξ: SEGEDEFNAT 200019

Τηλεγραφική διεύθυνση SEGEDEFNAT PARIS

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St Stephens Green

Dublin 2

Τηλέφωνο: 353-1-478 08 22

Φαξ: 353-1-478 14 84

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Ufficio Centrale per la Sicurezza

Via della Pineta Sacchetti, 216

1-00168 Roma

Τηλέφωνο: 39-06-627 47 75

Φαξ: 39-06-614 33 97

Τέλεξ: 623376 AQUILA 1

Τηλεγραφική διεύθυνση: ess: PCM-ANS-UCSI-ROMA

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 

Autorité Nationale de Sécurité

Ministère d'Etat

Boîte Postale 2379

L-1023 Luxembourg

Τηλέφωνο: 352-478 22 10 (κέντρο)

352-478 22 35 (απευθείας γραμμή)

Φαξ.          352-478 22 43 352-478 22 71

Τέλεξ:       3481 SERET LU

Τηλεγραφική διεύθυνση• MIN D'ETAT — ANS

 

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Postbus 20010

NL-2500 EA Den Haag

Τηλέφωνο: 31-70-320 44 00

Φαξ: 31-70-320 07 33

Τελεξ: 32166 SYTH NL

 

Ministene van Defensie

Militaire Inlichtingendienst (MID)

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Τηλέφωνο: 31-70-318 70 60

Φαξ: 31-70-318 79 51

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Bundesministerium fur auswärtige Angelegenheiten

Abteilung I 9

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Τηλέφωνο: 43-1-531 15 34 64

Φαξ. 43-1-531 8 52 19

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1449-004 Lisboa

Τηλέφωνο: 351-21-301 55 10

351-21-301 00 01, εσωτερικό 20 45 37

Φαξ:          351-21-302 03 50

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Ulkoasiainministenö/Utrikesmmisteniet

Laivastokatu/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Τηλέφωνο 358-9-13 41 53 38

Φαξ: 358-9-13 41 53 03

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Τηλέφωνο: 46-8-405 54 44

Φαξ: 46-8-723 11 76

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

The Secretary (for DIR/5)

PO Box 5656

London ECIA 1 AH

Τηλέφωνα 44-20-72 70 87 51

Φαξ: 44-20-76 30 14 28

Τηλεγραφική διεύθυνση: UK Delegation to Security Policy Dept FCO, marked (in Box 5656 for DIR/5).