Αντικείμενο και σκοπός

214. Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 13 της Διεθνούς Σύμβασης του Σικάγο του 1944 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010, καθώς επίσης η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίνδυνα εμπορεύματα επί αεροσκάφους εμπλεκόμενου σε ατύχημα και η βελτίωση της συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και της οικογένειάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω  Κανονισμού.