Αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως

Σε εσωτερικές αεροπορικές γραμμές, στις οποίες κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του κεφαλαίου αυτού έχει παραχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως με νόμο η σύμβαση, και στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλίσει με άλλα μεταφορικά μέσα η επαρκής και αδιάκοπη εξυπηρέτηση, το δικαίωμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την λήξη του ή για τρία έτη, ο,τι συμπληρώνεται πρώτο.