Ασφάλεια

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν τις αρμοδιότητες των δημοσίων άρχων σχετικά με την δημόσια τάξη, καθώς και την δημόσια ασφάλεια και την εν γένει ασφάλεια των αερολιμένων.