Απόπειρα και συνέργεια

1. Η απόπειρα τελέσεως μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφους εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα) ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) τιμωρείται όπως και η τετελεσμένη πράξη.

2. Ο απλός συνεργός μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφου εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα) ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού.