Ασφάλεια λοιπών αεροδρομίων

Ο Υπουργός μπορεί, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργιά ενός αεροδρόμιου που δεν υπάγεται στο άρθρο 87 (ασφάλεια αερολιμένων), να επιβάλλει στην διεύθυνση του αεροδρόμιου υποχρεώσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 87 (ασφάλεια αερολιμένων).