Απαγόρευση διακρίσεων

47. Στα αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, τα οποία είναι ισοδύναμα κατά τον τύπο ή/και τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, την απόσταση πτήσεως ή/και τις διοικητικές και τελωνειακές διατυπώσεις, ισχύει το ίδιο ύψος τελών. Το ύψος των αερολιμενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται με Κανονισμούς για λόγους δημόσιου και γενικού συμφέροντος καθώς και για λόγους περιβαλλοντικούς με βάση κριτήρια αντικειμενικά, συναφή και διαφανή.