Απαγόρευση διακρίσεων

Στα αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, τα οποία είναι ισοδύναμα κατά τον τύπο ή/και τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, την απόσταση πτήσεως ή/και τις διοικητικές και τελωνειακές διατυπώσεις, ισχύει το ίδιο ύψος τελών.