Εύρυθμη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως

Ο Υπουργός μπορεί με απόφαση, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργιά τους –

(α) να επεκτείνει την εξουσιοδότηση του άρθρου 81 (κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιμένα) και σε μερικά ή σε όλα τα πεδία προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως,

(β) να επιβάλλει αναλόγως στους υπευθύνους πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως ορισμένες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες).