Παροχή υπηρεσιών εδάφους

Οι οργανισμοί εκμεταλλεύσεως αερολιμένα και οι υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεως πεδίων προσγειώσεως με εμπορική κυκλοφορία υποχρεούνται να καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών εδάφους προς τους αερομεταφορείς ή/και την αυτοεξυπηρέτηση των αερομεταφορέων.