Απαγορεύσεις

11.—(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε ραδιενεργών αποβλήτων.

(2) Απαγορεύεται η ηθελημένη προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στη παραγωγή τροφίμων, παιγνιδιών, προσωπικών κοσμημάτων και καλλυντικών καθώς επίσης και η εισαγωγή ή εξαγωγή τέτοιων ειδών.