Κλειστό κύκλωμα

7. (1) Όταν το Δικαστήριο διατάξει όπως η μαρτυρία του μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δοθεί μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ο μάρτυρας ενώ απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου πρέπει να βλέπει και ακούει τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, όπως και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 πρέπει να δύνανται να βλέπουν και να ακούσουν το μάρτυρα.

(2) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) περίπτωση η μαρτυρία του μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δύναται να δοθεί είτε σε άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κτηρίου βρίσκεται στο προάυλιο του δικαστηρίου, είτε σε άλλο χώρο που κρίνεται κατάλληλος από το Δικαστήριο.