Κεκλεισμένων των θυρών

8.—(1) Όταν το Δικαστήριο διατάξει την εκδίκαση της υπόθεσης κεκλεισμένων των θυρών, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως μη παραβρίσκεται στο Δικαστήριο οποιοδήποτε πρόσωπο που θα καθορίσει το Δικαστήριο.

(2) Το Δικαστήριο δε δύναται να αποκλείσει τον κατηγορούμενο, τους δικηγόρους των διαδίκων και οποιοδήποτε μεταφραστή ή άλλο πρόσωπο που ορίστηκε για να βοηθά το μάρτυρα.