Διαχωριστικό

6. Όταν το Δικαστήριο διατάξει την τοποθέτηση ειδικού διαχωριστικού το οποίο να παρεμποδίζει τη θέα του κατηγορουμένου από το μάρτυρα κατά τη διάρκεια που αυτός δίνει μαρτυρία ή ορκίζεται, το διαχωριστικό αυτό δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη θέα του μάρτυρα από το Δικαστήριο, τους δικηγόρους των διαδίκων και οποιοδήποτε μεταφραστή ή άλλο πρόσωπο που ορίστηκε για να βοηθά το μάρτυρα.