Ώρες ανάπαυσης- διάλειμμα

16. Σε περίπτωση που ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης υπερβαίνει τις 4,5 ώρες παρέχεται στους νέους διάλειμμα τριάντα τουλάχιστο συνεχών λεπτών.