Διακοπή της δραστηριότητας λόγω δικαστικής απόφασης

10. Τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί των ομαδικών απολύσεων που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως εφόσον αυτή επέρχεται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.