Χρήση προθεσμίας από την αρμόδια αρχή

9. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί την προθεσμία, που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, για να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις προγραμματιζόμενες ομαδικές απολύσεις.