Άσκηση ελέγχου

3. Το γενικό έλεγχο των κυλικείων θα έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.