Απαλλαγή μεταφορέα από την ευθύνη

5.—(1) [Καταργήθηκε]

(2) Καμιά ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δε δημιουργείται σε σχέση με οποιοδήποτε μεταφερθέν πρόσωπο για το οποίο ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους αποδεικνύει ότι το πρόσωπο αυτό έχει προσκομίσει σ' αυτόν ή σ' οποιοδήποτε υπάλληλο του το καθορισμένο στο άρθρο 3 έγγραφο ή έγγραφα κατά την επιβίβασή του στο πλοίο ή το αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.