Λειτουργία ψυχιατρικού κέντρου χωρίς άδεια

32Α.  Κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ψυχιατρικό κέντρο χωρίς άδεια του Υπουργού Υγείας ή κατά παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας του, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνων, ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, ή και με τις δύο αυτές ποινές.