Υποχρεώσεις αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων

6. Οι αποδέκτες και οι βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούνται όπως-

(α) Παρέχουν στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει σε σχέση με τη διεξαγωγή της εργασίας συλλογικών στοιχημάτων ή με οποιαδήποτε πράξη σχετίζεται με αυτή~

(β) απαγορεύουν την είσοδο στο αδειούχο υποστατικό ανήλικων προσώπων~

(γ) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό πινακίδα στην οποία να αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα η απαγόρευση εισόδου στο αδειούχο υποστατικό ανήλικων προσώπων~

(δ) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό την άδεια που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό δυνάμει του παρόντος Νόμου για τη διεξαγωγή εργασίας συλλογικών στοιχημάτων~

(ε) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό πινακίδες στις οποίες να αναγράφονται στα ελληνικά οι όροι και οι κανονισμοί βάσει των οποίων διεξάγονται τα συλλογικά στοιχήματα που διενεργούνται από αυτούς~

(στ) σε περίπτωση που τα κέρδη στους κερδίσαντες υπερβαίνουν τις .200, καταβάλλουν τα κέρδη αυτά με επιταγή από το λογαριασμό που τηρούν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους ως αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων.