Διώξεις από ή με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

44. Διώξεις σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκούνται μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεση του.