Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού

3. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη Δημοκρατία, εκτός αν τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.