ΠΙΝΑΚΑΣ II-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ο ΠΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΗΣΗ

 

Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός
1. Άδεια - παράλειψη ανάρτησης και προσκόμισης άδειας κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 23.
2. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να διατηρεί αυτή αναρτημένη σε περίοπτο μέρος μέσα στο όχημα. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 8(β).
3. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να διατηρεί αυτή καθαρή και σε καλή κατάσταση. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 8(α).
4. Αλεξήνεμο - επιγραφή  επί αλεξηνέμου. £10 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(20).
5. Απόβαρο Φορτηγού - παράλειψη εγγραφής  απόβαρου σε φορτηγό όχημα. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(1).
6. Ασφαλής δίοδος οχημάτων παράλειψη οδηγού να επιβραδύνει το όχημα του για να επιτρέψει ασφαλή δίοδο σε οχήματα ή τροχαία. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(δ).
7. Βραδυπορία χωρίς λόγο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(η).
8. Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 22(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(β).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(β).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 22(β).
10. Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κε).
Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας 1965-1996. Καν. 14(ιβ).
Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 182Α(β).
11. Ελαστικά καλύμματα τροχών Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς πνευστά ελαστικά καλύμματα τροχών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(5).
12. Ελαστικά καλύμματα τροχών οχήματος σε επικίνδυνη κατάσταση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(5).
13. Επιβάτες - αριθμός επιβατών - παράλειψη εγγραφής του σε λεωφορείο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 57.
14. Επιβάτες - λεωφορείων που δεν κάθονται σε σταθερά καθίσματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 52(1).
15. Επιβάτες- £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(5).
(α) εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μεταφερόμενα σε ανασφαλή καθίσματα.
(β) μη εξουσιοδοτημένα ή και υπεράριθμα πρόσωπα σε φορτηγά οχήματα.
16. Επιβάτης - μοτοσυκλέτας που δεν κάθεται ιππαστί. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(2).
17. Επιβάτης μοτοσυκλέτας που κάθεται μπροστά από μοτοσικλετιστή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(1).
18. Επιβάτης(ες) που δεν κάθεται (ονται) σε σταθερά καθίσματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(δ).
19. Επιβάτης οχήματος που κάμνει σήματα ή χειρονομίες που δυνατό να εκληφθούν ως σήματα τροχαίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(δ).
20. Επιβάτης οχήματος που παοακωλύει ή παρεμβαίνει στη κανονική λειτουργία του οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(α).
21. Επιβάτης οχήματος που προβάλλει τα χέρια του ή άλλο μέρος του σώματος του από το παράθυρο του οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(γ).
22. Επιβάτης οχήματος που στέκεται μέσα σε όχημα το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να μεταφέρει ιστάμενους επιβάτες. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(ε).
23. Επιβάτης σε αντικανονική πλευρά του οδηγού. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(β).
24. Επιβάτες υπεράριθμοι - παράβαση όρων άδειας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 72.
25. Ζώνες ασφάλειας - παράλειψη: £15 Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986. Άρθρο 14,15 και 17.
(α) εγκατάσταση
(β) χρήση από οδηγούς και επιβάτες
26. Θύρες - πρόσωπο που ανοίγει τη θύρα οχήματος κατά τρόπο ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα οχήματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 63(a).
27. Θύρες - πρόσωπο που αφήνει τη θύρα οχήματος ανοικτή προς τη πλευρά κίνησης οχημάτων πέραν του δέοντος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 63(β).
28. Καθαριστήρες αλεξηνέμου - μη ύπαρξη ή μη λειτουργία αυτών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(22).
29. Καυσαέριο - λειτουργία μηχανής οχήματος που αναδύει έγχρωμο ή αδιαφανή καπνό κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(18).
30. Καυσαέριο - χρήση οχήματος που αναδύει έγχρωμο ή αδιαφανή καπνό κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(3).
31. Κάτοπτρα - παραβάσεις αναφορικά με αντανακλαστικά κάτοπτρα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 50(8).
32. Κόμιστρα - πίνακες κομίστρων ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να διατηρεί σε περίοπτο μέρος του οχήματος του πίνακα κομίστρων σε καθαρή και ευανάγνωστη κατάσταση. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 13(ζ).
33. Κράνος - οδηγός ή επιβάτης μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(3).
34 Κύριος δρόμος - είσοδος σε κύριο δρόμο χωρίς στάση ή επιβράδυνση της ταχύτητας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιστ).
35. Λεωφορείο - αδειούχο λεωφορείο που κυκλοφορεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(β).
36. Λεωφορείο - αντικανονική μεταφορά εμπορευμάτων στην οροφή λεωφορείου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(κβ).
37. Λεωφορείο - απαγορευτικές πινακίδες - λεωφορείο που δεν φέρει απαγορευτικές πινακίδες για: £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν.17(ια).
(α) το πτύειν μέσα και έξω από το λεωφορείο.
(β) την ρίψη άχρηστων αντικειμένων μέσα και έξω από το λεωφορείο.
38. Λεωφορείο - £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(γ).
(α) Εκκίνηση από μη εγκεκριμένη στάση.
(β) Στάθμευση σε μη εγκεκριμένη στάση.
(γ) Δρομολόγιο - λεωφορείο που δεν ακολουθεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια σε προκαθορισμένα ωράρια.
39. Λεωφορείο - καθαριότητα - αδειούχο λεωφορείο που δεν διατηρείται εσωτερικά και εξωτερικά σε καθαρή κατάσταση. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(η).
40. Λεωφορείο - κάπνισμα - οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος λεωφορείου που καπνίζει ενώ οδηγεί αυτό. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 23(β).
41. Λεωφορείο - πινακίδες δρομολογίων - λεωφορείο που δεν φέρει σε περίοπτα σημεία τις εγκεκριμένες πινακίδες δρομολογίων και τιμολογίων. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(ι).
42. Λεωφορείο - που δεν είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστικές συσκευές, καθρέφτες πορείας, καθρέφτες εσωτερικής επίβλεψης και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν.10(2)(ιστ).
43 Λωρίδες και πορεία στα αριστερά - παραβάσεις σχετικά με πορεία στα αριστερά ή αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(α).
44. Μαθητευόμενος - οδηγός που δεν συνοδεύεται από αδειούχο οδηγό. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν.30(4)(α).
45. Μαθητευόμενος οδηγός οχήματος που μεταφέρει επιβάτη εκτός του επόπτη. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 30(4)(α).
46. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε].
47. Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1966. Καν. 11(2).

Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ.Καν. 180(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 11(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 12(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 9(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Κυρήνειας του 1965-1981. Δημ.Καν. 185(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 166(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 166(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 10.
48. Οδήγηση προς τα πίσω. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(1)(στ).
49. Οδηγίες αστυνομικού - απείθεια στις οδηγίες αστυνομικού εν στολή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ι) και 58(ιβ).
50. Οδηγός - οδηγός που προβάλλει το χέρι του από το όχημα χωρίς λόγο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(γ).
51. Οδηγός - οδηγός σε αντικανονική θέση στο όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(α).
52. Παράθυρα - υάλινα παράθυρα με περιορισμένη ορατότητα. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(21).
53. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 13(ι).
Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 13(ι).
Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 182(ι).
54. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου προσώπου οχήματος, αλόγου ή κτήνους με αμέλεια ή θεληματικά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιδ).
55. Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 14(στ).
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 173.
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 4.
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ζ).
56. Παράνομη είσοδος μηχανοκινήτων οχημάτων σε πεζόδρομο. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11(2).
57. Παράνομη είσοδος μηχανοκινήτων οχημάτων σε δρόμο με περιορισμούς στην κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν. 11(1) και 11(2).
58. Παρεμπόδιση - διόδου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 167.
Παρεμπόδιση - διόδου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 167.
59. Πινακίδα εγγραφής - παραβάσεις σχετικά με τη πινακίδα του αριθμού εγγραφής. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 6(5), και 6(7) Δεύτερο Παράρτημα.
60. Πινακίδα επίδειξης οχήματος (D.L.). £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 11(3).
61. Πινακίδα μαθητευόμενου - παράλειψη ανάρτησης πινακίδας "L". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 30(4)(γ).
62. Πινακίδες λεωφορείων υπερβολικού μήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R.". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 52(5).
63. Πινακίδες Φορτηγών υπερβολικού μήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R.". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 51(4).
64. Προτεραιότητα - οδηγός που δεν παρέχει προτεραιότητα σε οχήματα που έρχονται από τα δεξιά του, σε κόμβους ή μη ελεγχόμενες διασταυρώσεις. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιζ).
65. Προτεραιότητα - οδηγός που προτίθεται να στρίψει δεξιά δεν παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας σε οχήματα ευθείας πορείας που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιη).
66. Προσπέρασμα - από αντικανονική πλευρά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1995. Καν. 58(2)(β).
67. Προσπέρασμα βαρέων οχημάτων - οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου παραλείπει να σταματήσει και να επιτρέψει το πέρασμα ελαφρότερων μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(ε).
68. Προσπέρασμα - παράλειψη οδηγού να ελαττώσει τη ταχύτητα του και να παραμερήσει όταν προσπερνάται από άλλο όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2){γ).
69. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος δημόσιος μεταφορέας που δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1954-1994. Καν. 21 (ε).
70. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας που δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(β).
71. Πυροσβεστική αντλία - ταξί - ιδιοκτήτης ταξί που δεν διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική αντλία και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 14(a).
72. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος δημόσιος μεταφορέας δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 21 (ε).
73. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(β).
74. Πρώτων βοηθειών κουτί - ταξί - ιδιοκτήτης ταί δεν διατηρεί σε αυτό κουτί πρώτων βοηθειών. £15 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 14(a).
75. Ρυμούλκηση ποδηλατιστή ή μοτοσικλετιστή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ε).
76. Σειρήνα - αντικανονική χρήση του εγκεκριμένου τύπου σειρήνας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιθ).
77. Σειρήνα - μηχανοκίνητο όχημα χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα σειρήνα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(7).
78. Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ια), και Καν. 58(ιγ).
Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Ο περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 13(η) και 13(θ).
Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν.182(η) και 182(θ).
79. Σηματοδοσία - παράλειψη σηματοδοσίας από οδηγό. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(θ).
80. Σιγαστήρες - έλλειψη σιγαστήρα ή συστήματος εξαγωγής. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(17).
81. Στάθμευση - αντικανονική ακινητοποίηση οχήματος ή εγκατάλειψη του σε χώρο στάθμευσης ή σε οδό κατά τρόπο αντίθετο προς την επιτρεπόμενη φορά οδήγησης οχημάτων. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κδ)(ιι)
82. Στάθμευση - δημόσιος μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 21 (η).
83. Στάθμευση επικίνδυνη - μηχανοκίνητο όχημα σταθμευμένο σε επικίνδυνη θέση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Άρθρο 14.
84. Στάθμευση - ιδιωτικός μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(δ).
85. Στάθμευση - σε μικρή απόσταση από γωνία, φώτα τροχαίας κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Καν. 58(1)(κγ).
86. Ταχύτητα - παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας. £1 ανά χιλιόμετρο Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Άρθρο 6(2) και 6(3).
87. Τρίγωνα - παράλειψη μεταφοράς αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κστ).
88. Φορτίο επιβάτη - επιβάτης οχήματος που μεταφέρει ογκώδες και επικίνδυνο φορτίο μέσα σε όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(β).
89. Φορτία - που προεξέχουν ή είναι επικίνδυνα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(16).
90. Φορτίο σε ταξί - χρήση ταξί νια τη μεταφορά ογκώδους φορτίου αγαθών. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 13(γ).
91. Φτερά οχήματος - Φτερά οχήματος που δεν είναι αποτελεσματικά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(26).
92. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα μικρά πλάγια φώτα υπερμεγέθους λεωφορείου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 52(4).
93. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα μικρά πλάγια φώτα υπερμεγέθους φορτηγού οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(3).
94. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τους φανούς και φώτα μηχανοκινήτου οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(10).
95. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα φώτα  στάθμευσης και τοποθέτησης αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(11).