Απαγόρευση διατήρησης Κέντρων χωρίς εγγραφή

3. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διατηρεί ή να λειτουργεί οποιοδήποτε Κέντρο, αν αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με το Νόμο αυτό.