Προσόντα εκλογιμότητας

4Β. Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί μέλος Σχολικής Εφορείας Δήμου ή συμπλέγματος, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένο στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη μελών της Σχολικής Εφορείας του εν λόγω Δήμου ή συμπλέγματος.