Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως του 2001.