Κατάσχεση ή/και δήμευση συσκευών ή μηχανημάτων υποκλοπών ή παρακολουθήσεων

5. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική, μηχανική, ηλεκτρομαγνητική, ακουστική ή άλλη συσκευή ή μηχάνημα χρησιμοποιείται, εισάγεται, κατασκευάζεται, διαφημίζεται, πωλείται ή άλλως πως διατίθεται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Νόμου μπορεί να κατασχεθεί ή/και να δημευθεί.