Παροχή πρώτων βοηθειών

28. Αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διευκολύνσεων και άλλων μέσων επαρκών και κατάλληλων, αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία, σε περίπτωση που τραυματιστεί ή ασθενήσει.