Αίτηση για Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

40.-(1) Ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός ή περισσότερων από τους κλάδους που προσφέρει.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης η σχολή δηλώνει κατά τρόπο δεσμευτικό αν ο υπό αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδος σπουδών είναι ακαδημαϊκός ή επαγγελματικός.

(3) Σχολή που αποτείνεται για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών σε πτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική

αξιολόγηση-πιστοποίηση του ίδιου κλάδου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

(4) Σχολή που προσφέρει κλάδους σπουδών μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου ή κλάδων που προσφέρει.