Καταγγελία προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

26Β. Αν περιέλθει σε γνώση μέλους του Συμβουλίου Φυλακών οποιοδήποτε θέμα το οποίο επηρεάζει αρνητικά την πειθαρχία στις Φυλακές ή τη διαβίωση ή την υγεία των κρατουμένων, καταγγέλλει αμέσως το γεγονός στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.