Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2001.