Απαγόρευση διατήρησης Κέντρων χωρίς εγγραφή

3. Κανένας δεν μπορεί να διατηρεί οποιοδήποτε Κέντρο αν αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με το Νόμο αυτό.