Επαναφορά ανηλίκου στους γονείς ή τον κηδεμόνα του

20.-(1) Πρόσωπο υπό τη φροντίδα του οποίου έχει τοποθετηθεί ανήλικος για σκοπούς υιοθεσίας και το οποίο παραλείπει να υποβάλει την αίτηση υιοθεσίας μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την τοποθέτηση ή ειδοποιεί το Τμήμα Ευημερίας ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην υιοθεσία οφείλει, σε διάστημα επτά ημερών από τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών ή από την ειδοποίηση στο Τμήμα Ευημερίας, να επιστρέψει τον ανήλικο στο γονέα ή τον κηδεμόνα του ή στο πρόσωπο που είχε την άμεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου πριν από την τοποθέτηση.

(2)Αν η τοποθέτηση του ανηλίκου έχει γίνει μέσω του Τμήματος Ευημερίας, ο ανήλικος παραδίδεται στο πρόσωπο που ορίζει το Τμήμα Ευημερίας, αφού λάβει και τη συναίνεση των γονέων ή του προσώπου που είχε την άμεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου πριν από την τοποθέτηση του.

(3) Αν την άμεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου είχε το ίδιο το Τμήμα Ευημερίας, ο ανήλικος επιστρέφεται στο Τμήμα Ευημερίας.