Τοποθέτηση ανηλίκου μέσω του Τμήματος Ευημερίας

11. Η τοποθέτηση ανηλίκου μέσω του Τμήματος Ευημερίας γίνεται με γραπτή εξουσιοδότηση των γονέων ή του κηδεμόνα του ανηλίκου έπειτα από την οποία το Τμήμα Ευημερίας μπορεί να προβεί ή να συμμετάσχει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την τοποθέτηση του ανηλίκου υπό την άμεση φροντίδα προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας, ανεξάρτητα αν η ταυτότητα του προτιθέμενου να υιοθετήσει τον ανήλικο προσώπου είναι γνωστή ή όχι στους γονείς ή στον κηδεμόνα του ανηλίκου.