Τοποθέτηση ανηλίκου

10. Η τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άμεση φροντίδα και επιμέλεια προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας μπορεί να γίνει είτε μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είτε απευθείας.