Τοποθέτηση ανηλίκου

10. Η τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άμεση φροντίδα και επιμέλεια προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας μπορεί να γίνει είτε μέσω του Τμήματος Ευημερίας είτε απευθείας.