Περιορισμοί στη διάθεση δημόσιων αρχείων

13. Δεν καταστρέφεται κανένα δημόσια αρχείο, ούτε απαλλοτριώνεται ή διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο παρά μόνο όπως περιγράφεται στα άρθρα 6 και 9 του παρόντος Νόμου.